Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Workshop wet zorg en dwang

Een inspirerende workshop voor
(multidisciplinaire) teams

Het stof dat De Wet zorg en dwang (wzd) heeft doen opwaaien is nog lang niet neergedaald. Hooguit hebben we het tijdelijk genegeerd omdat de corona-crisis al onze aandacht in beslag nam. Maar de wet is er en moet uitgevoerd worden. Ingewikkeld? Onwerkbaar? Wij zien deze wet als een creatieve uitdaging. Dus, ben je op zoek naar een deskundige benadering en inspiratie? Meld je dan, met je team, aan voor onze workshop.

Een casus:

Joke is 24, heeft een licht verstandelijke beperking. Ze houdt niet van fysieke activiteiten, maar snoept daarentegen graag en veel. Ze kampt met een ernstig overgewicht en heeft diabetes. De behandelverantwoordelijke acht het noodzakelijk dat Joke op dieet gaat. Joke en haar ouders zijn het hier niet mee eens. Joke houdt nu eenmaal van lekker en veel eten.

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang

is dat de cliënt zeggenschap heeft over zichzelf. Onvrijwillig mag alleen als het echt niet anders kan. Implementatie van deze wet brengt het nodige met zich mee. Wij onderscheiden drie aandachtspunten:

 • De wet begrijpen en uitvoeren
  Op papier is de wet duidelijk. Hij dwingt ons om, samen met de cliënt, naar oplossingen te zoeken. In de praktijk vraagt de uitvoering van de wzd tijd, inzet, samenwerking en vooral denk-souplesse en de nodige creativiteit.
 • De morele dilemma’s die met de uitvoering gepaard gaan
  Een moreel dilemma gaat over een lastig te maken keuze waarin niet te verenigen waarden mee-resoneren. Misschien weet je voor jezelf welke waarde het zwaarst weegt, maar binnen een team kan zo’n keuze voor grote verdeeldheid en stress zorgen.
  Een moreel dilemma gaat namelijk niet alleen over de cliënt of de casus. Het raakt aan de waarden en principes van waaruit een ieder leeft, denkt en werkt. Hierbij stilstaan is van essentieel belang.  Dit kan in de vorm van een moreel beraad
 • Extra werkzaamheden zullen er in het begin zeker zijn. Veranderen kost tijd. Echter, als je weet waarom je dit extra werk doet en er de positieve kant van ziet, zal dit minder belastend en zelfs een zinvolle uitdaging zijn.

In deze twee uur durende workshop gaan we met de eerste twee aandachtspunten aan de slag.

 • De wet wordt helder en hanteerbaar uitgelegd en besproken
 • Aan de hand van een moreel beraad staan we stil bij een casus waarin de wzd voor problemen zorgt. Deze mogen de deelnemers zelf inbrengen.

Part&Deel is aangesloten bij het WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)

De Bosrand 66
7207MH Zutphen

laurien@partendeel.com
06-42796062

KvK-nummer: 76237133
Btw-nummer: NL003067097B72