Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen

“De organisatie moet regelen dat cliënten met elkaar kunnen praten over alle onderwerpen die ze belangrijk vinden.”

WETGEVING

Wmcz-2018

Vanaf 1 juli 2020 is de Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen 2018 van kracht.

Deze wet regelt alle afspraken rond de medezeggenschap van cliënten in de zorg.

De wet stelt dat op alle locaties, waar cliënten dat willen, een cliëntenraad moet zijn, met de daarbij behorende rechten.

De organisatie moet regelen dat de raadsleden ondersteuning krijgen bij het werk wat ze dan.

Een aantal onderwerpen met de organisatie voorleggen aan de cliëntenraad ter advies of instemming.

Welke onderwerpen dit zijn, is vastgelegd in de wet.

De afspraken die gemaakt worden tussen cliëntenraad en organisatie, worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

Meer informatie over de Wmcz-2018:

www.hetlsr.nl

www.raadopmaat.org

Wzd

De Wet zorg en dwang is ingegaan op 1 januari 2020.

Een wet die er van uit gaat dat cliënten in de verstandelijke gehandicaptenzorg en psychogeriatrie regie hebben over hun eigen leven.

En dat er pas onvrijwillige zorg mag worden toegepast als het echt niet anders kan.

Als er helemaal geen alternatieven meer zijn.

Als er sprake is van ernstig nadeel. 

De wet biedt een stappenplan die je moet volgen wanneer er toch onvrijwillige zorg moet worden ingezet.

Meer informatie over de Wzd

www.raadopmaat.org

www.dwangindezorg.nl

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg stelt eisen aan ZZP-ers rond klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie.

De Bosrand 66
7207MH Zutphen

laurien@partendeel.com
06-42796062

KvK-nummer: 76237133
Btw-nummer: NL003067097B72