Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

Alles is maatwerk

‘Pas als je iets simpel kunt uitleggen, begrijp je het helemaal’
– OMDENKEN

DIENSTEN

Staat de training er niet bij? Bel gerust.: 06-42796062. Wellicht kan ik iets bieden wat jouw raad of organisatie nodig heeft.

Cursussen/trainingen rond medezeggenschap


 • De Wmcz 2018
 • Samenwerken met de manager
 • Contacten met de achterban
 • Het geven van advies of instemming
 • Of een ander thema

Voor wie?

Cliëntenraden, verwantenraden en bewonersraden.

Cursussen/trainingen rond de wet zorg en dwang


 • Groepen van maximaal 10 personen

Voor wie?

Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

Cliëntenraden, verwantenraden en bewonersraden

Groepen cliënten

Cursus Wmcz-2018


 • Wat is je rol als coach/ondersteuner van een cliëntenraad?
 • Wat doe je niet als coach/ondersteuner?
 • Hoe scheid ik de functie van coach en begeleider?
 • Waar staat de medezeggenschap binnen de organisatie?

Voor wie?

Voor coaches/ondersteuners van een cliëntenraad

Adviestraject


 • Moet er een nieuwe cliëntenraad of verwantenraad opgezet worden?
 • Is er hulp nodig bij het maken van afspraken en het vastleggen in de medezeggenschapsregeling?
 • Moet er een nieuwe structuur voor de medezeggenschap gemaakt worden?

Voor hulp/advies rond medezeggenschap, neem contact met me op.


Voor wie?

Iedereen die hulp of advies nodig heeft rond medezeggenschap

Vertalingen

Heeft de raad een stuk gekregen wat moeilijk te lezen is?

Of heb je als manager geen tijd om een moeilijk stuk in begrijpelijke taal te schrijven?

Ik kan helpen met het vertalen, maar kan de vertaling ook voor de raad of de manager maken.


Voor wie?

Cliëntenraden, verwantenraden, bewonersraden en managers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg stelt eisen aan ZZP-ers rond klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie.

De Bosrand 66
7207MH Zutphen

laurien@partendeel.com
06-42796062

KvK-nummer: 76237133
Btw-nummer: NL003067097B72