Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

Projecten 2023

Cursus Wmcz-2018 en achterban aan een cliëntenraad onder Rotterdam.

Cursus “Zeggenschap” aan teams met begeleiders bij een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Basiscursus voor coaches van cliëntenraden (digitaal).

Cursus Wmcz-2018 aan 2 cliëntenraden in Zutphen en Lochem bij een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Cursus “De Wzd en de cliëntenraad” aan een cliëntenraad in Appelscha bij een zorginstelling.

Cursus “Wmcz-2018” aan een cliëntenraad in Friesland.

Cursus “Samenwerken in de raad” aan een cliëntenraad bij een landelijke zorginstelling, locatie Warnsveld.

Hertaling van een adviesaanvraag rond verbouw, nieuwbouw en verhuizing aan een clientenraad voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam.

Presentatie over inspraak en het betrekken van de achterban aan ouders en vertegenwoordigers bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Groningen.

Cursus sollicitanten van de raad aan een cliëntenraad bij een landelijke zorginstelling op een locatie in Oud-Beijerland.

Workshop “Conflict? Beter ga je samenwerken” op de Samensterkdag in Zwolle.

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad voor wonen bij een zorginstelling in Zutphen en Eefde.

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad voor dagbesteding bij een zorginstelling in Zutphen en Eefde.

Projecten 2022

Meeschrijven aan het kwaliteitsrapport van een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad in Zutphen bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, waarvan de cliënten ambulant wonen.

Het schrijven van een adviesbrief en sociaal plan rond de verbouw en nieuwbouw van woningen bij een zorginstelling in Rotterdam.

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad bij een landelijke zorginstelling op een locatie in Veenendaal.

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad in Appelscha.

Basiscursus voor coaches van een cliëntenraad (digitaal).

Cursus Wmcz-2018 aan een cliëntenraad  in Friesland.

Cursus “Presenteren, hoe doe je dat?” aan een team ervaringsdeskundigen in Zeeland.

Cursus “zeggenschap” aan meerdere teams met begeleiders bij een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Workshop “beslissen voor een ander” aan mentoren van mensen met een verstandelijke beperking in Rotterdam.

IS HET WEL PASSEND?

“Het lijkt simpel en het is het ook” – Loesje

PROJECTEN 2021

Cursus wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

 

 • Managementteam van een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Gelderland
 • Managementteam van een zorginstelling voor mensen die zorg biedt aan mensen met een licht verstandelijke beperking in Twente 

 

Adviestraject Medezeggenschap

 • bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

  

Vertalingen

Ik werk mee aan een kwaliteitsrapport bij een zorginstelling die zorg biedt aan mensen met een verstandelijk beperking in heel Nederland.

 

 

 

 

 

PROJECTEN 2020

Cursus Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

 • Centrale Cliëntenraad van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Holland
 • Aantal lokale cliëntenraden in de regio Zutphen bij een organisatie die zorg biedt aan mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Centrale Cliëntenraad met verwanten/familie in Waalwijk, bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Cursus rol van de coach

 • Coaches medezeggenschap bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland
 • Inwerken coach cliëntmedezeggenschap bij een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zutphen
 • Vakgroep medezeggenschap bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Drenthe

Cursus Wet zorg en dwang

 • Medewerkers bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Gelderland
 • Aan een cliëntenraad bij een instelling in Noord Holland
 • Aan een team begeleiders bij een stichting in Groningen

Adviestraject Medezeggenschap

 • bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

Vertalingen

(als een tekst heel moeilijk is, kan ik het in makkelijke taal herschrijven)

Ik heb meegewerkt aan:

Boek: Wegwijs voor het werk van de raad, opzoekboek voor raden van Raad op Maat

Boekje: Het Recht op Vrijheid en de Wet zorg en dwang van Raad op Maat

 

Onderstaand heb ik geschreven:

Huishoudelijk reglement voor cliëntenraden iov het LSR

Kaderbrief voor Centrale cliëntenraad bij een zorginstelling in Gelderland

Adviesrapport vertaalt voor cliënten met een verstandelijke beperking bij een zorginstelling in Zuid-Nederland

 

Boek: Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang

Dit boekje is tot stand gekomen na de invoering van de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt onvrijwillige zorg voor cliënten in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking (zie wetgeving).
Cliënten zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze zeggenschap hebben over hun eigen leven. Raad op Maat vindt het heel belangrijk dat cliënten goed uitgelegd krijgen, dat ze eigen regie hebben. Dit boekje is speciaal geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking.
En ik heb hier aan mee mogen werken. Iets waar ik heel trots op ben.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg stelt eisen aan ZZP-ers rond klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie.

De Bosrand 66
7207MH Zutphen

laurien@partendeel.com
06-42796062

KvK-nummer: 76237133
Btw-nummer: NL003067097B72