Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

Zeggenschap en medezeggenschap

De Wet zorg en dwang gaat ervan uit dat cliënten die in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking wonen, regie hebben over hun eigen leven.

Kortom zeggenschap hebben over de zorg die ze krijgen, zelf bepalen hoe hun woning is ingericht, welke kleding ze dragen en wat ze eten.

Deze wet regelt onvrijwillige zorg. Zorg die de cliënt niet wil of mag. Dit kan alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Als het echt niet anders kan.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 zegt dat er op locaties waar cliënten wonen of werken een cliëntenraad moet zijn, wanneer cliënten dit willen. Ook vertegenwoordigers en/of verwanten kunnen betrokken zijn bij een cliëntenraad.

Meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid rond de zorg. Cliëntenraden hebben het recht advies te geven over wie er leiding geeft aan zorgmedewerkers of over nieuwbouwplannen. En de raden hebben het recht om instemming te geven over brandveiligheid en het voedingsbeleid.

 

PARTICIPATIELADDER

KENNISMAKEN

Laurien Woudhuizen (1969): Mijn bevlogenheid vind ik altijd in de verbinding met anderen. Ik ben geïnteresseerd in wat de ander brengt.

Deze kant van mezelf heb ik ontdekt door mijn werk in de verstandelijke gehandicapten zorg.

PROJECTEN

Ik heb diverse projecten mogen begeleiden. Dit voornamelijk in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Hierbij werk ik landelijk. De meeste projecten zijn intensieve trajecten waar ik veel voldoending uit haal.

SAMENWERKEN

Dit werk doe ik niet alleen. Mijn werk is een output van mij, de opdrachtgever en van betrokkenen. Maar ik werk ook samen met andere instanties en zelfstandigen. De kracht is om de expertises samen te voegen voor een effectiever en beter resultaat.

Part&Deel heeft verschillende cursussen en trainingen

Dit zijn geen algemene trainingen, maar maatwerk. Elke zorginstelling kent een unieke aanpak.
Bij Part&Deel hebben alle cursussen en trainingen één doelstelling; het bevorderen en stroomlijnen van medezeggenschap.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg stelt eisen aan ZZP-ers rond klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie.

De Bosrand 66
7207MH Zutphen

laurien@partendeel.com
06-42796062

KvK-nummer: 76237133
Btw-nummer: NL003067097B72